Kobo Aura H2Oの概要。2月下旬発売予定で、価格は19,980円

Kobo Aura H2Oの概要。2月下旬発売予定で、価格は19,980円