PFU「HHKB Professional HYBRID Type-S」を置いた状態。幅はぴったりだ

PFU「HHKB Professional HYBRID Type-S」を置いた状態。幅はぴったりだ