3D V-NANDは消費電力も従来の2DプレーナNANDに比べて46%も低い

3D V-NANDは消費電力も従来の2DプレーナNANDに比べて46%も低い