2.5GbE NIC「Intel I225-V」

2.5GbE NIC「Intel I225-V」