HP Z1 G3 Workstationは、23.6型4K液晶を搭載。従来の27型液晶搭載Z1シリーズに比べて、47%のサイズダウンを実現

HP Z1 G3 Workstationは、23.6型4K液晶を搭載。従来の27型液晶搭載Z1シリーズに比べて、47%のサイズダウンを実現