4K表示対応15.6型液晶を搭載する「P35W v2」。高スペックも特徴

4K表示対応15.6型液晶を搭載する「P35W v2」。高スペックも特徴