Moto Z Playは1,600万画素のカメラを搭載。F値は2.0

Moto Z Playは1,600万画素のカメラを搭載。F値は2.0