NEDO技術開発機構でナノテクノロジー・技術開発部の主査を務める土井秀之氏

NEDO技術開発機構でナノテクノロジー・技術開発部の主査を務める土井秀之氏