NECパーソナルコンピュータ 商品企画本部の中井裕介氏。LAVIE Hybrid ZEROは4代目にして集大成となったと喜びを語る

NECパーソナルコンピュータ 商品企画本部の中井裕介氏。LAVIE Hybrid ZEROは4代目にして集大成となったと喜びを語る