UHS-I接続時のCrystalDiskMark(1GiB)の結果

UHS-I接続時のCrystalDiskMark(1GiB)の結果