Stand Mode。ThinkPad Twistとは違い、液晶パネルが横に回らないためキーボードが下になる

Stand Mode。ThinkPad Twistとは違い、液晶パネルが横に回らないためキーボードが下になる