V832で100%表示のごみ箱アイコンを大きく接写した様子。

V832で100%表示のごみ箱アイコンを大きく接写した様子。