Intelが発表したNervana NNPの開発用テストチップ「Nervana NNP-L1000」を搭載した開発ボード

Intelが発表したNervana NNPの開発用テストチップ「Nervana NNP-L1000」を搭載した開発ボード