Unreal Tornament 2003(botmatch-antalus.bat、SXGA、32ビットカラー)